Agreement

ON-LINE SATIŞ SİSTEMİ İLE HOTEL REZERVASYONU VE

KONAKLAMA           AMAÇLI TİCARİ İŞBİRLİĞİ SÖZLEŞMESİ

INTERNATIONAL INTERNET HOTEL RESERVATIONS 
www.mystambul.com

1- SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

Bir tarafta Online satış yapan ve ……. Vergi Dairesinin ……………..Sicil Nolu Vergi Mükellefi olup …………………………………………………………………………………………………………… adresinde faaliyet gösteren ………….. Ticaret Sicil Nolu ………………………………… TURİZM SEYEHAT ACENTELEĞİ PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ bundan böyle sözleşmede MYSTAMBUL olarak anılacaktır. Diğer tarafta ise
Tescilli merkez adresi ..............................................................................................................................................................................................................................Olan bakanlık belge numarası …............................. olan..............................................……………………………..unvanlı/isimli hotel sözleşmede bundan böyle ……………………………………………………….olarak anılacaktır.

Taraflar bu sözleşmenin imzalanması için gerekli hukuki yetki ve kapasiteye sahip olduklarını ve bu sözleşmeyi tamamen kendi hür iradeleri ile imza altına aldıklarını beyan ve teyit etmektedir.

2- TARAFLARIN TİCARİ NİTELİKLERİ

1- İNTERNET OTEL REZERVASYONLARI VE OTELCILIK TURIZM SEYAHAT ACENTELIGI PAZARLAMA LIMTED SIRKETI  belli başlı dünya şehirlerinde online olarak Tatil Köyü, Hotel, Motel, Apart, Residence, vb. konaklama tesislerine oda rezervasyonu yapan bir şirkettir.

2- Konaklatan hotel ........................................................................
yukarıda adı geçen konaklamaları MYSTAMBUL için temin edebilecek durumdadır.

3-taraflar sözleşmeye konu faaliyetlerini birbirlerini tamamlayacak şekilde yürütmeyi ve  birbirlerinin kaynaklarını kullanmayı kabul ve taahhüt ederek   iş bu sözleşmeyi imza altına almışlardır.

3- SÖZLEŞMENİN KONUSU

A) Bu sözleşmenin taraflarından MYSTAMBUL aşağıdaki hizmetleri vermeyi taahhüt etmektedir.

Mystambul oluşturduğu on-line rezervasyon sistemi ile müşterilerin konaklama tesisinden oda rezervasyonu yapabilmesini temin amacıyla hotele ait tüm konaklama bilgilerini kendi Web/yazılım sayfasında tanıtımını yapacaktır. Yine konaklama tesisinin mystambul.com rezervasyon sistemi üzerinden rezervasyon alabilmesi için gerekli tüm imkanlarını sunacaktır. mystambul; yerel , ulusal, uluslar arası tüm reklam olanaklarını kullanarak konaklama tesisine sunacağı hizmeti başarıyla gerçekleştirmeyi taahhüt etmiştir.

B) Aynı şekilde konaklama yeri olan HOTEL ise aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir.

           1- MYSTAMBUL’ un web sayfalarının herhangi birisinde faaliyetlerini tanıtmak ve reklamını vermek için MYSTAMBUL tarafından ihtiyaç duyulan bilgileri sağlayacaktır.

            2- Konaklama yeri sözleşmede taahhüt ettiği tahsisli odayı/odaları her ay içinde (art arda veya farklı günlerde olmak üzere) yalnızca  (5) gün süreyle MYSTAMBUL’ a sunmaktan vazgeçip hotelciler alanından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile kapatabilir. Konaklama tesisi diğer günler için kontenjan kapatma işlemi yapamaz.

           3 - Konaklama tesisi: sözleşmenin tanziminden itibaren en geç 5 iş gün içinde, asgari tahsis bir odayı, fiyatları ve özelikleriyle beraber ve bir yıl süreli olarak rezervasyon yapılmasına imkan verecek şekilde MYSTAMBUL’ un  on-line sistemine hotelini tanımlayacak ve sözleşme sonuna kadar yönetecektir.

          4- İş bu sözleşmenin taraflarca karşılıklı fesih tarihinden veya tek taraflı fesih tarihinden önce müşteri tarafından yapılmış ancak konaklama süresi fesih tarihinden sonraya tekabül eden rezervasyon bulunması halinde Hotel bu rezervasyonu kabul etmek zorunda olup müşteriye karşı sözleşme hükümleri ile sorumludur. Aynı şekilde sözleşmenin sona erme tarihinden sonrasına tekabül eden bu tür rezervasyonlar yönünden MYSTAMBUL’ da müşteriye karşı sözleşme koşulları ile sorumlu olmayı kabul etmiştir. 

            5- MYSTAMBUL web sayfaları ağı ile bu ağ içindeki web sayfaları üzerinden işbu sözleşmenin tarafı HOTEL adına rezervasyon yapıldığında münhasıran hotel ve misafir arasında doğrudan bir sözleşme yapılmış addedilir. Ancak iş bu sözleşmede yer alan müşteriye dair hükümlerin geçerli olması için, MYSTAMBUL kendi  rezervasyon sayfasına müşteri kabulüne ilişkin düzenleme yapmakla yükümlüdür.

            4-HİZMET BEDELİ VE ÖDEME ŞEKLİ

            1-)Hotel, MYSTAMBUL üzerinden BİR YIL SÜRE İLE asgari   tahsis ettiği oda/odaların on-line rezervasyon yapan müşterilerin,yapmış olduğu ( KDV dahil) toplam rezervasyon tutarını giriş/konaklama aşamasında müşteriden tahsil edecektir.

2-) MYSTAMBUL on-line  olarak yapılan rezervasyonu takiben müşteriye rezervasyon onayı, rezervasyon tarihi ve ayrıntılarına ilişkin bilgilerin  teyidini verecektir.

3-) MYSTAMBUL on-line olarak yapılan rezervasyona ilişkin bilgilerin tümünü  konaklama tesisine  e-mail ve fax ile gönderecektir.

            4-) Müşterinin iptal edilebilir rezervasyon yapması halinde, Konaklama bedelinin tamamı ( % 15 komisyon bedeli dahil olmak üzere ) müşterinin hotele girişinde Hotel tarafından tahsil edilecektir. Bu durumda Hotel on-line rezervasyon sistemi ile kabul ettiği müşterilerinden MYSTAMBUL adına tahsil etmiş olduğu  % 15 komisyon bedelini MYSTAMBUL tarafından konaklama tesisi adına düzenlenecek komisyon faturasının ibrazını takiben her ayın son günü MYSTAMBUL’ un bildirilen banka hesabına toptan ödeyecektir. 

Müşterinin iptal edilemez nitelikli özel indirimli rezervasyon yapması halinde ise konaklama bedelinin tamamı rezervasyon aşamasında MYSTAMBUL tarafından Müşterinin Kredi Kartından iadesiz olarak tahsil edilir. Müşteri bunu aynen kabul etmiştir. İptal Edilemez nitelikli, indirimli (non-refundable) rezervasyonlarda %20 MYSTAMBUL komisyonu düşülerek Net ödeme Tesise Misafir Giriş Günü MYSTAMBUL tarafından yapılır. (Non-refundable rezervasyonlarda Müşteri MYSTAMBUL tarafından sağlanan 9 Taksit İmkanına sahiptir.)

            İptal koşulları ve cezai şart hükmü yönünden  iş bu sözleşmenin “MÜŞTERININ MYSTAMBUL VE KONAKLAMA TESISINE KARŞI HAK ve TAHHÜTLERI” başlıklı 7. Maddesinin “MÜŞTERININ REZERVASYON İPTALİ VE İPTAL HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER” alt başlıklı 7/A fıkrasında yer alan hükümler bu madde için de aynen geçerlidir. 

            5-) Konaklama tesisinin rezervasyon aşamasında vermiş olduğu fiyatlar geçerli olup, sonradan yapılacak fiyat artışları önceden rezervasyonlu müşteriye yansıtılmayacaktır.

            6-) Mücbir sebepler ve zorunluluk hali haricinde, fazladan satış yapılması nedeniyle HOTEL’ in konaklama hizmeti sunamadığı hallerde hotel, MYSTAMBUL müşterilerini otelin 4. Sınıfından, 5. Sınıfına upgrade edecektir. Sorunun giderilmesi halinde müşterinin upgrade edilen odadan, normal odaya geçişi sağlanacaktır.            

            5- MYSTAMBUL’UN KONAKLAMA TESİSİ İLE MÜŞTERİYE KARŞI HAK VE TAAHHÜTLERİ

            Taraflar arasında başarılı bir ticari iş birliği hedefleyen bu sözleşmenin imzalanması ile MYSTAMBUL aşağıdaki hususları taahhüt etmektedir.

1-)İşbu sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek ve sözleşmeden beklenen menfaati sağlamak amacıyla HOTELİN fikri mülkiyet hakları üzerinde mutabakata varılan kısımlarını tanıtım amacıyla MYSTAMBUL kendi web sayfalarında ve on-line sisteminde kullanma hakkına sahiptir.

            2-)Aynı şekilde MYSTAMBUL sözleşmenin tarafı olan HOTEL bilgilerini ; ticari sır ve gizli bilgi kabul edilebilecek hususlar hariç olmak üzere , HOTEL lehine reklam mahiyetindeki bilgileri, kamuya açık şekilde kullanmak, çoğaltmak, kopyalamak için yetkili olup sözleşmeye konu pazarlama faaliyetlerinde kullanabilir. HOTEL’ in bu faaliyetlere itiraz ile kaldırılmasını talep hakkı saklıdır.

           3-) MYSTAMBUL web sayfaları ağı ile bu ağ içindeki web sayfaları üzerinden aldığı on-line rezervasyon ve iptalleri en kısa sürede konaklama tesisine bildirecektir.

          4-) MYSTAMBUL on-line sistemde aldığı rezervasyonu takiben, müşteriye rezervasyon tarihleri ile konaklama bedellerinin yanı sıra kalınacak Hotel in isim ve adres bilginleri ile hotele ödenmesi gereken ücrete ilişkin bilgilerin de yer aldığı rezervasyon formunu (Voucher) elektronik ortamda müşteriye gönderecektir. 

5-) MYSTAMBUL bu bilgileri çifte rezervasyonu engellemek amacıyla eş zamanlı olarak konaklama tesisi olan hotele elektronik ortamda iletecektir. İş bu yükümlülüğe aykırı davranılması halinde oluşacak çifte rezervasyondan dolayı her türlü sorumluluk MYSTAMBUL’ a ait olacaktır.

            6-) Müşterinin iptal edilebilir ve uzun süreli rezervasyon yapması halinde MYSTAMBUL iptal koşulları için belirlenen (24-48-72-96-120-144-168 saatlik) sürelerin başlamasından 1 GÜN ÖNCE Müşteriye (Misafire) ait Kredi Kart bilgilerini HOTELE sunacaktır.

            7-) MYSTAMBUL on-line sistemde rezervasyon aşamasında müşteriden almış olduğu kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, adres, mail ve telefon bilgilerini ticari teamüller uyarınca gizlilik kuralına uygun olarak korumak zorundadır. Aksi durumda müşteriye karşı sorumlu olmayı kabul etmiştir.

            6-KONAKLAMA TESİSİNİN/HOTELİN MYSTAMBUL İLE MÜŞTERİYE KARŞI HAK VE TAAHHÜTLERİ

            1-) MYSTAMBUL sözleşmeye konu edimlerini yerine getirebilmesi için yani, online sistemde rezervasyon yapabilmesi için konaklama tesisine ait gerekli ruhsat ve turizm işletme belgesi ile tesisin bağlı bulunduğu yerel yönetimlerce verilmiş bulunan çalışma ruhsatı v.b belgeler konaklama tesisi tarafından sözleşme tanzim aşamasında doğrudan ibraz edilecektir. Yine konaklama tesisi bu belgeleri sözleşme süresince MYSTAMBUL’ un incelemesi için hazır tutacaktır.

            2-)Konaklama tesisi MYSTAMBUL’ un web sayfalarında kendi tesisinin tanıtımı amacıyla  ( işletmesine ait ticari unvan, adres, resim ve mevcut olanakları ile sunduğu hizmetleri, fiyatları, iptal ve No-Show koşullarını v.b. içeren bilgileri) MYSTAMBUL’un  gerekli gördüğü bilgileri sözleşme tanziminde MYSTAMBUL’ a sunacaktır.

            Hotel sunduğu iş bu bilgilerin doğruluğunu kabul etmiştir. Bu bilgiler MYSTAMBUL tarafından ihtiyaç halinde kısaltılarak, HOTEL’ in bilgisi dahilinde diğer dillere çevrilecektir.

            3-) Hotel, MYSTAMBUL’a konaklama yapılacak odalara ait logolar, marka, fotoğraf, video görüntüleri ve diğer fiyat tarifleri dâhil kendi web sayfasından gerekli bilgileri alması için yetki verecektir.

            4-)Konaklama Tesisi MYSTAMBUL ile yapılan iş bu sözleşmenin benzerlerini 3. şahıslar ile akdetme hakkına sahiptir. Ancak haksız rekabete konu olmayacak şekilde eşit fiyat uygulaması yapmayı  kabul ve taahhüt etmiştir.

            5-) MYSTAMBUL aşağıdaki koşulların gerçekleşmesi halinde hotel lehine reklam, pazarlama v.b. avantajlar sunacaktır. Buna göre;

            a) Konaklama Tesisi MYSTAMBUL’a günlük online satışa uygun ( 10  ) boş oda sunması halinde sistem içinde avantajlı bölümde yer alan günün hotelleri arasına girmeye hak kazanacaktır.

            b) Konaklama Tesisi günlük ( 10 ) boş oda sunmasına ilaveten %15 minimum hizmet bedelini de arttırması halinde online satışta daha avantajlı bölüm olan haftanın hotelleri kısmında yer alacaktır.

            c) Hotele tanınacak avantajların belirlenmesinde MYSTAMBUL tek başına yetkili olacaktır.

            6-)Müşterinin hotele giriş tarihi , konaklama tesisi ile MYSTAMBUL arasında yapılmış sözleşmenin her hangi bir nedenle sona erme tarihinden  daha ileri bir tarih olması halinde  teyit edilmiş müşteri rezervasyonları , hotel tarafından madde 3/B  bölüm ( 4 ) hükmü uyarınca kabul edilecektir.

            7-)Konaklama tesisi, sözleşme gereğince MYSTAMBUL online rezervasyon web sitesi üzerinden satışa arz edeceği odaları, niteliklerini, satış fiyatlarını, hizmet bedeli oranlarını, boş ve dolu olma  tarihlerini satışa sunma ve satıştan kaldırmaya ilişkin güncellemelerini  çalışma tarzına uygun olarak sisteme kendi şifresi ile girip günlük kontrollerini bizzat yapmakla mükelleftir. Aksi halde zamanında yapılmayan güncellemelerden doğacak çifte rezervasyon ve müşteri şikâyetlerinden konaklama tesisi  doğrudan sorumludur.

            Konaklama tesisi kendi oda satış fiyatlarını MYSTAMBUL’ un  web sitesine sözleşmenin tanzim tarihinden (veya on-line sistemde MYSTAMBUL tarafından onay verilmesinden) itibaren 5  iş günü içerisinde bildirecektir. Aksi halde,Hotel oda fiyatlarını belirtilen bu süre içinde sisteme tanımlamadığı takdirde hotelin internet ortamında sunduğu en düşük fiyat listesi MYSTAMBUL tarafından kendi web sitesine/sistemine tanımlanacaktır.Hotel bu hükmü aynen kabul etmiştir.

            8-)Aynı şekilde konaklama tesisi, kendi web sayfalarında veya internetteki diğer online sitelerde ve MYSTAMBUL’a verilen fiyatlara riayet edecektir. Ayrıca; HOTEL, MYSTAMBUL’ a eşit fiyat uygulaması yapmayı kabul etmiştir.

            9-)Hotel’in teyit edilen rezervasyonda belirtilen ücret, (BB/HB/FB/AI/UAI) ücretinden oluşmakta olup, hotel bunun dışında, konaklama, oda ücreti altında müşteriden başka ücret talep etmeyecektir.         Ancak extra (minibar, yemek, kuru temizleme vs) giderler ücrete tabi olup bu tür giderler müşteriden tahsil edilecektir. Müşterinin extra bedeli ödemeden hotelden çıkış yapması halinde konaklama tesisi aynı müşteri adına bir daha rezervasyon kabul etmeyebilir. Böyle durumlarda MYSTAMBUL yazılı olarak bilgilendirilecektir. 

            10-)Hotel, müşterilerine sunduğu ek hizmetlerden veya özel isteklerinden (harici turlar, transferler, eğlence programlarından) kaynaklanan sorunlardan bizzat sorumlu olup bu konuda MYSTAMBUL’ un hiçbir sorumluluğu olmadığını kabul etmiştir.

            11- MYSTAMBUL, sunmuş olduğu online hizmetten KAYNAKLANAN VE KONAKLAMA AŞAMASINDA MÜŞTERİDEN TAHSİL EDİLECEK hizmet bedeli(komisyon) dışında  Hotel’ den hiçbir isim altında başka bir ücret talep etmeyecektir.

12-)Müşteri MYSTAMBUL üzerinde online satışa sunulmuş hotel odalarının sistemde görünen gecelik fiyatlarına hotelin sistemde belirtmiş olduğu konaklama şekli ile KDV vergisinin dahil olduğunu bilir ve kabul eder. Bu hizmetlerin dışında  müşteri konaklama tesisinden talep edeceği ekstra hizmetler ile sipariş vereceği yiyecek- içecek ücretlerini ayrıca hotele ödeyecektir.

            13-)Konaklama tesisinin rezervasyon aşamasında vermiş olduğu fiyatlar geçerli olup, sonradan yapılacak fiyat artışları önceden rezervasyonlu müşteriye yansıtılmayacaktır.

            14-)Konaklama tesisi birden fazla şubesi/hoteli olması halinde ve  dilediğinde  iş bu şubelerinin de aynı koşullarla sözleşme kapsamında yer almasını talep  edebilir. MYSTAMBUL bunu şimdiden kabul eder.

15-) HOTEL konaklama günü konaklama amaçlı gelen Müşterisine rezervasyon yapılan odayı sunamaması halinde hiçbir şekilde fiyat farkı yansıtmadan daha üst katagoriden bir HOTEL’den yer sunmayı ve her türlü transfer ücretlerini bizzat yapmayı kabul etmiştir.

16) Hotel Runner ile entegre olarak çalışan oteller www.mystambul.com üzerinden gelen rezervasyonları fiyat ve müsaitlik tanımlamasını Hotel Runner panelinden güncelleyeceğini kabul etmiştir. Ancak Hotel Runner panelini kullanmayan ve Hotel Runner ile Kanal Yönetimi anlaşması olmayan oteller ise otel ekle işlemini https://www.mystambul.com/add-hotel linkinden, fiyat, müsaitlik ve güncelleme işlemlerini ise https://www.mystambul.com/extranet/index.php linkinden giriş yaparak, www.mystambul.com otelciler alanı panelinden yönetecektir.

             7-MÜŞTERİNİN MYSTAMBUL’A VE KONAKLAMA TESİSİNE KARŞI HAK VE TAAHHÜTLERİ

            1-)Müşteri; online sistem üzerinden MYSTAMBUL’dan hizmet alma aşamasında kimlik bilgilerini, kredi kartı bilgilerini, fatura adresini, mail adresini ve telefonlarını doğru olarak bildirmek zorundadır. Verilen yanlış bilgilerden kaynaklanan tüm sorumluluk müşteriye aittir.

            2-)Ancak müşterinin MYSTAMBUL’a sunduğu şahsi bilgilerin güvenliği MYSTAMBUL’un sorumluluğunda olup aleyhe kullanılması halinde MYSTAMBUL müşteriye karşı sorumluluğu kabul etmiştir. Aynı şekilde sözleşme gereğince müşteri bilgilerine sahip olan konaklama tesisi de bu bilgilerin müşteri aleyhine kullanılmasından bizzat sorumludur. Müşterinin ekstra bedeli ödemeden çıkış yapması halinde, HOTEL’in tahsilat amacıyla işbu bilgileri kullanma ve gerektiğinde MYSTAMBUL’ den bu bilgileri teyit etme/yeni bilgi isteme hakkına sahiptir.

3-) Müşterinin rezervasyon aşamasında sunduğu Kredi Kart ve kimlik bilgileri sistem tarafından karşılaştırmalı olarak kontrol edilir. Kredi Kart limit takibi iptal süreleri içerisinde ve provizyon alınma aşamasında limitin yeterli olup olmadığı hotel tarafından takip edilecektir. Limitin yetersiz bakiye vermesi halinde hotel rezervasyonu tek taraflı olarak iptal edebilir veya MYSTAMBUL aracılığı ile Müşteriden yeni Kredi Kart Bilgilerini talep edebilir. HOTEL her aşamada Müşteriyi ve MYSTAMBUL bilgilendirir.

          4-) Cezai Koşul Sürecinde Müşterinin (1.Derece Dahil) Aile Yakınlarından birinin Vefatı ile Kişisel Hastalık, Sakatlık, Kaza (Görev Yeri Değişimi) Kamu Personeli Atanması gibi zorunlu durumların ortaya çıkması ve Resmi olarak (Rapor v.b.) Belgelenmesi halinde Müşteri yapmış olduğu Rezervasyonunu iptal edebilir.Böylesi durumlarda Müşteri hiçbir ücret ödemez.

            HOTEL MÜŞTERİNİN REZERVASYON AŞAMASINDA  VERMİŞ OLDUĞU KREDİ KARTI BİLGİLERİNİ REZERVASYONUN BAŞLANGIÇ TARİHİNDEN ÖNCE ÇALIŞTIĞI BANKADAN KONTROL EDEBİLİR. REZERVAYONUN MÜŞTERİ TARAFINDAN İPTAL EDİLMESİ HALİNDE ALINMIŞ ÖN PROVİZYON AYNI GÜN İÇİNDE HOTEL TARAFINDAN IPTAL EDILECEKTIR.

            5-)Müşteri online sistemde MYSTAMBUL üzerinden rezervasyon yaptığı aşamada kullanmış olduğu kredi kartının son kullanma tarihi yapacağı rezervasyon tarihinden yani hotelde konaklamayı içeren günden kısa olamaz.

            Müşteri kullandığı kredi kartının bu koşulları taşıdığını kabul ve taahhüt etmiştir. Aksi halde kullanılan kredi kartının rezervasyon başlangıç tarihini içermemesi halinde konaklama tesisi rezervasyon ücretinin tamamını kartın son kullanma tarihinden önce tahsil edebilir, müşteri bu koşulu aynen kabul etmiştir.

           6-)Müşteri yaptırdığı rezervasyona uygun olarak konaklama tesisine gelmesini takiben rezervasyon süresini hotel ile görüşerek uzatabilir. Konaklama süresinin uzatılması halinde MYSTAMBUL ‘a ek komisyon ücreti ödenmez.

            Ancak Hotel in müşterilerine standart altı konforu olan oda vermesi durumunda ise müşteri rezervasyonunda kısaltma talebinde bulunabilir. Bu durumda hotel verdiği hizmet kadar ücret alacaktır. Konaklama süresinin kısalması halinde MYSTAMBUL müşterinin konakladığı süre için otelden komisyon alacaktır.

            7-)Müşterinin rezervasyonu hotele giriş günü olan son 24 saate girildiğinde iptal edilmemiş olsa dahi hotel var olan bu rezervasyonun ödemesini garantilemek için müşterinin kredi kartından provizyon alabilir .Müşteriye ait olan ve MYSTAMBUL tarafından rezervasyonun yapılış aşamasında hotele bildirilmiş kredi kartında bakiye problemi yaşanması durumunda hotel tek taraflı olarak bu rezervasyonu iptal etme hakkına sahiptir ve müşteri bunu aynen kabul etmiştir.

            8-) Müşteri konaklama tesisinin MYSTAMBUL sayfalarında satışa sunulan özel indirimli tarifeleri tercih etmesi halinde yani, iptal edilemez şartını içeren kampanya fiyatları ile rezervasyon yaptığında;

Müşteri konaklama bedelinin tamamının MYSTAMBUL tarafından kendi kredi kartından ve rezervasyon aşamasında iadesiz olarak tahsil edilmesine muvafakat etmiştir.

Mystambul tarafından müşteriden tahsil edilen iş bu konaklama ücretinden %20 komisyon bedeli düşülmek suretiyle kalan miktarı ibraz edilecek faturaya istinaden HOTEL’E ödenecektir.

Müşteri iptal edilemez şartına konu rezervasyonlar için MYSTAMBUL tarafından sunulan banka komisyon oranları ilave edilmiş taksitli satış seçeneğini tercih etmesi halinde yukarıdaki koşulların aynen geçerli olduğu taraflarca kabul edilmiştir.

İptal edilemez şartını içeren rezervasyonlarda rezervasyon iptaline ilişkin hükümlerin lehine işlemeyeceğini müşteri şimdiden kabul etmiştir.

            7A) MÜŞTERİNİN REZERVASYON İPTALİ VE İPTAL HALİNDE UYGULANACAK HÜKÜMLER

            A1-) Hotele giriş tarihinden önce (tesisin bulunduğu yerel saatle) konaklamanın başlayacağı tarihe göre son 24-48-72-96-120-144-168 (hotelin önceden belirlediği iptal koşullarına bağlı olarak) saat’e kadar müşteri tarafından hiçbir mazeret gösterilmeden rezervasyonun iptal edilmesi halinde Müşteri konaklama tesisine hiçbir bedel (konaklama ücreti, cezai şart vs.) ödemez.

A2-) Tesisin bulunduğu yerel saate göre rezervasyonun başlayacağı tarihe 24-48-72-96-120-144-168 saatten daha az süre kaldığı durumlarda müşteri rezervasyonunu iptal ettirmek isterse konaklama tesisine bir gecelik konaklama bedelini cezai şart olarak ödemeyi kabul etmiştir.

            A3-) Müşteri hiçbir aşamada rezervasyonunu iptal ettirmeyip HOTELE de giriş yapmadığı durumlarda, iptali mümkün olmayan rezervasyon kategorisinde tüm konaklama bedelini; iptali mümkün rezervasyon kategorisinde ise konaklama tesisine iki gecelik konaklama bedelini cezai şart olarak ödemeyi kabul etmiştir.

            A4-) Rezervasyonun bir gecelik yapılmış olması hallerinde ise bir gecelik konaklama ücreti cezai şart olarak uygulanacaktır.

            A5-) Ancak uluslararası organizasyonlar, kongre ve önceden belirlenmiş özel günler ile non-refundable (iptal edilemez rezervasyonlar) rezervasyon yapılmış olması halinde müşteri tüm rezervasyon bedelini HOTELE ödemek zorundadır.

            8- SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜLÜK KAZANMASI

      1.)    Işbu sözleşme taraflarca veya yetkili vekillerince karşılıklı olarak imzalandığı tarihten itibaren yürürlük kazanır.

      2. )   Ayrıca bu sözleşme elektronik ortamda konaklama yeri/hotel tarafından paylaşıldığı  ve   MYSTAMBUL’un web sayfasında yer alan metnin (“ÜYELIK SÖZLESMESINI OKUDUM;    KABUL EDIYORUM”) bölümüne onay verildiği anda yürürlük kazanır.

       3.)    Bu sözleşme karşılıklı olarak imzalanmakla veya elektronik ortamda onay verilmekle            yürürlük kazanmasını takiben   sözleşmede    yapılacak değişiklik veya tadiller elektronik   ortamda verilecek onay ile geçerlilik kazanacaktır.

            9-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

            İşbu sözleşme yürürlük tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreli olup sözleşme hitamından 1 AY ÖNCE taraflarca yazılı bildirim ile tek taraflı olarak feshedilebilir. Aksi halde taraflarca feshedilmeyen sözleşme aynı koşullarda devam edecektir.

10-SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ

            1- Tarafların KARŞILIKLI OLARAK anlaşması,

            2- Tarafların sözleşmeden kaynaklanan edimleri kısmen veya tamamen ihlali halinde diğer     tarafın yazılı ihtarı ile,

            3- Taraflardan birisinin normal şartlarda ticari faaliyetlerini yürütemez hale gelmesi halinde,

            4-Mücbir sebeplerin ortaya çıkması halinde sözleşme sözleşme sona erdirilir.             

            5-Mücbir sebep nedeniyle HOTEL’ in konaklama hizmeti verememesi halinde, HOTEL’e hiçbir sorumluluk yükletilemez.

           11-ORTAK HÜKÜMLER

            1- Taraflar müşterilerinin kredi kartlarına ait bilgilerin güvenliğinden ve gizliliğinden sorumlu olup bu konuda azami özeni göstermeyi kabul etmiştir.

            2- Taraflar diğer tarafın yazılı muvafakati olmadan işbu sözleşmeden doğan yükümlülükleri devir ve temlik edemez.

            3- Sözleşmeye konu edimler ve faaliyetler tüm dillerde yayınlanabilir. Ancak ihtilaf halinde GEÇERLİ DİL OLARAK TÜRKÇE METİN ESAS ALINACAKTIR.

            4- Tarafların kredi kartı ile yapacakları tahsilatlar müşterinin rezervasyonunda belirtilen para biriminden yapılacaktır.

            5- Taraflar birbirlerine ait bilgiler yönünden de gizlilik kuralına uymayı kabul etmiştir.

            12-İHBAR VE TEBLİGAT ADRESLERİ

            Bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak yazılı ihbarlar tarafların yukarıda bildirilmiş olan adreslerine elden, faks ile, taahhütlü posta ile i-mail veya noter kanalı ile gönderilecektir.

            13-KISMİ FESİH

             İş bu sözleşme hükümlerinden herhangi birisi geçersiz kabul edilir ise bu durum sözleşmenin geçerliliğini etkilemeyecek ve sözleşme geçerli kalacaktır. Geçersiz olan maddeler tarafların bu sözleşmedeki amaç ve niyetleri dikkate alınmak suretiyle ve yürürlükteki kanunlara göre ilave maddelerle değiştirilecektir. Sözleşme taraflar arasında karşılıklı görüşülerek kabul edilmiş olup bu sözleşmede yapılacak değişiklik veya tadiller elektronik ortamda verilecek onay ile yapılacaktır.

            14- YETKİLİ MAHKEME

            MYSTAMBUL ve konaklama tesisi arasında İşbu sözleşmeden kaynaklanan ihtilaf ve davaların çözümünde Türk hukuku uygulanacak olup İSTANBUL MAHKEMELERİ VE İCRA DAİRELERİ YETKİLİDİR. Madde 3 / B-3 e göre İşbu sözleşme; Münhasıran hotel ve konuk arasında doğrudan bir sözleşme kabul edilmiş olmakla hotel ve müşteri arasında çıkacak ihtilafların çözümünde Türk hukuku veya müşterinin bulunduğu yer hukuku uygulanacak olup İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili olacaktır.

15- On dört maddelik işbu sözleşme , taraflarca karşılıklı olarak okunup imzalanmayı takiben veya elektronik ortamda taraflarca verilen onay ile  kabul edilip yürürlüğe girmiştir.

MYSTAMBUL                                                                 Konaklama Tesisi

Kaşe/Imza/Tarih                                                           Kaşe/Imza/Tarih